ETUKENO - NE KIINNOSTAVAT KIRJAT

UUTUUDET
VANHAN LIITON MIES
TALO ILMAN HOMETTA
HIRSITALO VIROSTA
IRTI TAVARASTA
LASTEN KEITTOKIRJA
HUIMAAKO?

KESTOSUOSIKIT
ENSIMMÄINEN PAINOS
INSINÖÖRIN KEITTOKIRJA
INGENJÖRENS KOKBOK
THE ENGINEER'S COOKBOOK

UUTTA JA VANHAA
PAREMPI PIENTALO
POLITIIKKAA JA PERSOONIA
LIIKENNE YHDYSKUNNAN SUUNNITTELUSSA
KESTÄVÄN YHDYSKUNNAN KÄSIKIRJA
EERO PASANEN
PÄÄMINISTERIN MORSIAN
PRINSESSA JA PUOLI VALTAKUNTAA
TOWARDS SUSTAINABLE URBAN INFRASTRUCTURE
LIIKENNE JA VÄYLÄT

EU PROJECTS
PETUS
COST C8
COST C23

IN ENGLISH / CONTACTS

KESTÄVÄN YHDYSKUNNAN KÄSIKIRJA

Kestävän yhdyskunnan käsikirja esittelee nykytiedon mukaan parhaat yhdyskuntien kestävää kehitystä ja ympäristöongelmien hallintaa tukevat tekniikat ja ratkaisut. Kirjan on kirjoittanut diplomi-insinööri Kari Ojala, kuvitus on arkkitehti Veli Silvon käsialaa.

Kestävää kehitystä edistämään tarkoitettu kirjallisuus on ollut enimmäkseen kampanjaluonteista, yleispiirteistä, eri kirjoittajien teksteistä yhdisteltyä, tieteellisyydessään vaikealukuista tai pelkästään muun elollisen luonnon kuin ihmisen suojelemiseen tähtäävää. Konkreettinen kestävyyden työkalupakki on puuttunut.

Suurin osa suomalaisista asuu ja haluaa asua kaupungissa tai muussa taajamassa. Siksi luonnonvarojen ja energian kulutus, ympäristön pilaantuminen ja luonnon monimuotoisuus riippuvat eniten siitä, kuinka yhdyskunnissa eletään. Kaupunkien laajuus, rakentamisen tapa, lämmön ja sähkön tuotanto, liikennejärjestelyt, jätehuolto, veden otto ja jätevesien puhdistus ratkaisevat, onko elämänmuotomme ekologinen.

Kestävän yhdyskunnan käsikirja on kuvitettu, helppolukuinen teos, jossa on havainnollinen aukeama sadasta keskeisimmästä aiheesta. Jokainen aukeama koostuu yleistajuisesta tekstistä sekä asiaa havainnollistavasta ja täydentävästä, yhtenäiseen tapaan piirretystä kuvasta. Vieraskieliset sanat on käännetty suomeksi tai selitetty.

Teoksen on kustantanut Suomen Kuntaliiton KL-Kustannus Oy vuonna 2000. Hanketta ovat tukeneet Kuntaliiton lisäksi ympäristöministeriö, liikenneministeriö, Liikenneliitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Aineistoa koottaessa on käytetty eri osa-alueiden parhaita suomalaisia asiantuntijoita.

Käsikirja soveltuu kelle tahansa ympäristöstä ja yhteisistä asioista kiinnostuneelle sekä esimerkiksi asukastoimintaan. Välttämätön se on kunnan valtuutetulle, lautakunnan jäsenelle tai viranhaltijalle, joka haluaa edistää kestävää kehitystä, kohentaa kuntansa ympäristöä ja rakentaa ekologista yhdyskuntatekniikkaa. Alansa perusteoksena se käy myös oppikirjaksi tai tiedotusvälineiden käyttöön.

Kirjan sata aihealuetta on esitetty yhdessätoista jaksossa:

Kestävyys käsittelee mm. kestävää kehitystä, kaupunkia ja ekoromantiikkaa. Kestävä kehitys, maapallon tila, kulutusyhteiskunta ja ekologisen ajattelun suunnat asetetaan yhteyksiinsä.

Ympäristö kuvaa ilmastonmuutoksen, päästöt ja mm. Itämeren tilanteen sekä paikalliset mahdollisuudet vaikuttaa näihin. Mahdollisuudet ovat suuret.

Yhteiskunta käy läpi mm. asumistoiveet, kaupunkikulttuurin, tietoverkot ja liikkumisen esteettömyyden. Tietoyhteiskunta muuttaa toimintatavat, mutta ei hajota kaupunkeja.

Yhdyskunta koskettelee rakentamistehokkuutta, kauppaa, asumismuotoja, täydennysrakentamista ja rikosten torjuntaakin. Amerikkalaista autokaupunkia kohti kehittyminen on katkaistavissa. Tiivis pientaloasuminen palvelujen lähellä on mahdollista kaikille halukkaille.

Luonto-jaksossa esitetään viheralueiden yhtenäisen verkoston tarve, alueiden hoitoperiaatteet, kaupunkieläimistön vaatimukset sekä ravinnon viljelemisen tarvitsemat edellytykset. Suomalainen yhdyskunta ei syrjäytä luontoa, vaan lomittuu sen kanssa.

Liikenne käsittelee mm. autoilua, kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kadunrakennusta. Maankäytön suunnittelu ratkaisee, kuinka kaukana työpaikoista ja palveluista asutaan. Joukkoliikenne on yksityisautoja olennaisesti ekologisempaa, mutta vain jos sillä on käyttäjäkuntaa.

Energia käy läpi uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet ja energian käytön eri kohteisiin. Ekologisin energialähde on puu, mutta sen uunipoltto talon lämmitykseen aiheuttaa syöpävaarallisia pienhiukkasia. Yksi henkilöauto kuluttaa energiaa ja päästää kasvihuoneilmiötä kiihdyttävää hiilidioksidia enemmän kuin ympäristötietoisesti rakennettu omakotitalo.

Jäte esittelee jätteistä huolehtimisen vaihtoehdot ja tekniikat. Tuotteiden välttäminen kokonaan sekä yhteiskäyttö, pitkäikäisyys ja korjattavuus vähentävät jätettä. Se, mikä lopulta jää jätteeksi, pitää lajitella, käyttää uudelleen, kierrättää aineena tai ainakin hyödyntää energiana.

Vesi esittelee mm. vedenhankinnan, pohjavesien suojelun, jäteveden puhdistuksen ja puhdistamolietteiden käsittelyn vaihtoehdot. Keskitetyt ratkaisut ovat Suomessa tehokkaimmat: tonttikohtainen vedenhankinta tai jätevesien puhdistaminen ei ole mielekästä, jos vesijohto ja viemäri ovat käsillä.

Rakentaminen käsittelee mm. pienilmastoa, energiansäästöä, kosteus- ja homevaurioita sekä rakennusmateriaaleja. Hyvin tehty talo kuluttaa energiaa puolta vähemmän kuin määräykset nipin napin täyttävä. Varmat rakennusmateriaalit ja koetellut rakenneratkaisut estävät kosteusvauriot.

Toteuttamista koskettelevassa jaksossa käydään läpi asukkaan ja päättäjän mahdollisuudet toteuttaa kestävää kehitystä. Ekoasukas välttää tarpeetonta energian ja raaka-aineiden käyttämistä, huolehtii jätteistään sekä rajoittaa kasvihuonekaasujen päästämistä ilmakehään. Ekopäättäjä kantaa vastuunsa yhdyskunnan viihtyisyyden, terveellisyyden, taloudellisuuden ja tehokkuuden lisäksi maapallon tulevaisuudesta.

224-sivuista käsikirjaa voi tiedustella kirjastosta tai hyvin varustetusta kirjakaupasta. Kustantajan yhteyshenkilö on Riitta Ulpovaara (puh. (09) 771 2261; sähköposti riitta.ulpovaara(a)kuntaliitto.fi).

web stats